parterapi københavn

Parterapi i København – hvorfor I skal vælge The Praxis

Mange par kan have gavn af at gå i parterapi sammen. Specielt hvis man bor sammen og har børn sammen, så kan hverdagen komme til at fylde så meget, at man nærmest glemmer, hvorfor man startede med at holde af hinanden. Selv helt små uoverensstemmelser kan komme til at fylde rigtigt meget. Det kan f.eks. udmønte sig i irritationer mod hinanden og i misforståelser i kommunikationen. Når man skal have et parforhold og en hverdag til at køre, så handler det ofte om, hvordan man kommunikerer med hinanden. Parterapi er en god måde at få noget hjælp på, som kan styrke parforholdet igen. Læs mere her om parterapi københavn, og hvorfor I skal The Praxis i København.   

The Praxis i København 

Hvis du søger en dygtig og professionel parterapeut, som samtidigt har en psykoterapeutisk uddannelse, så kan The Praxis være et godt match for dig. Hos The Praxis vil I sammen få noget hjælp til at kommunikere mere hensigtsmæssigt med hinanden. At få noget hjælp fra en psykoterapeutisk uddannet kan være en rigtigt god idé, specielt da man ofte har noget med sig i sin bagage ind i et parforhold. Måske handler uoverensstemmelserne om, at man qua sine forskellige baggrunde har nogle forskellige forventninger, holdninger og vaner, som føres med ind som forventninger til hinanden. The Praxis parterapeut kan være med til at afdække de mønstre i hver i sær har, uden at det bliver fordømmende eller belærende, men mere som en nysgerrig rejse ind i at forstå, hvad der er på spil for jer i kommunikationen mellem hinanden.  

Psykoterapi – som supplement til parterapien 

Når man modtager parterapi, kan man godt opdage, at man har nogle ting hver især, man kæmper med. Finder I ud af, at I kæmper med nogle udfordringer, så kan en parterapi kombineres med egentligt psykoterapi, hvor man lærer at registrere, hvad der sker inde i en selv i forskellige situationer. Det kan f.eks. være, at I som par har været igennem en trafikulykke, og den ene er kommet godt videre, men den anden part har stadig en undgåelsesadfærd. Den ene har måske brug for at tale meget om den begivenhed, hvor den anden part for alt i verden gerne vil undgå at tale om det. Sådan kan man reagere forskelligt på de livsbegivenheder man gennemgår. Det kan også opstå, hvis man har et barn, der har været igennem et længere sygdomsforløb. Det er ofte her, det bliver særligt vanskeligt for parforhold at forblive sammen, men dem der gør, oplever samtidigt ofte, at de er mere styrkede bagefter.  

Nogle gange kan parforholdet ikke reddes – hjælp efterfølgende 

Hvis I finder ud af, at I ikke længere skal forblive et par, så kan The Praxis også hjælpe jer godt videre. En skilsmisse er en af de sociale begivenheder, der kan være så svære for nogle, at de er i risiko for at blive misbrugende eller oplever selvmordstanker. Dette er statistisk set oftest mænd, da det oftest også er mændene, der bliver forladt. Derfor kan psykoterapi være en god hjælp efter en skilsmisse.  

About the author