Skab større omsætning med online markedsføring


Har du en virksomhed eller forening, som du gerne vil gøre endnu større? Tilstedeværelse på nettet er en af de bedste måder at komme i kontakt med nye kunder på. Med online markedsføring, som eksempelvis Plutonic Media, når du ud til flere, og dermed sikrer du, at du er synlig for dem, som gerne vil finde dig. Synlighed er utroligt vigtigt, for hvis man ikke bliver lagt mærke til, har man ikke noget salg.

Image

Men det at markedsfører sig er meget mere end bare at være synlig. Når man er på nettet, skal man først og fremmest vælge, hvordan man gerne vil fremstille sig selv. Dette afhænger selvfølgelig både af, hvordan firmaet ser sig selv, men derudover afhænger det også af, hvordan forbrugerne ser din virksomhed. Online markedsføring på sociale medier er en perfekt måde at ramme en specifik målgruppe på, og derudover kan de sociale medier være med til at forbedre din virksomheds image.

Et godt image kan man ikke købes for penge, og det er derfor noget, man bliver nødt til at pleje. Det tager lang tid at få skabt et godt image, og nogle gange kan en enkelt uheldig situation ødelægge det, du havde skabt. Når man vil opbygge et image, skal man være tålmodig, og man skal vide, at det tager lang tid. Med online markedsføring kan du forbedre dit image, da du er i direkte kontakt med kunderne.

Person using laptop

Vælg markedsføringsstrategi

Når du skal begynde at reklamere online, er det vigtigt at du definerer din markedsføringsstrategi og desuden hvilke mål, du har med reklamerne. Er målet større omsætning, større kendskabsgrad eller et bedre image? Der skal forskellige markedsføringsstrategier til de forskellige mål, og det er derfor vigtigt at beslutte sig for, hvad man godt vil opnå. Markedsføringsstrategien danner grundlag for reklamernes fokuspunkter. Du kan f.eks. vælge blandt 3 markedsføringsstrategier:

  • Produktfokus
  • Modtagerfokus
  • Afsenderfokus

Dermed kan du vælge om din markedsføring skal være baseret på dit produkt, på modtageren eller på afsenderen. Reklamer med produktfokus indeholder f.eks. produktets kvaliteter og formål. Reklamer med modtagerfokus henvender sig direkte til modtageren og fortæller om, hvorfor produkter er perfekt til dem. Hvorimod reklamer med afsender fokus fokuserer på afsenderen og fortæller om, hvorfor afsender kan lave det bedste produkt

Få hjælp til at promovere din virksomhed

Det kan være svært selv at vide, hvordan man skal gribe en promoveringsopgave an. Heldigvis findes der mange specialister indenfor online markedsføring, og det giver derfor god mening at spørge om hjælp. Når du får hjælp af professionelle, vil du både få hjælp til at udarbejde din egen markedsføringsstrategi, og derudover vil du få hjælp til, hvordan denne plan skal gennemføres.

Online markedsføring kan give din virksomhed et skub i den rigtige retning, og dermed fører til en større omsætning. Det er utroligt vigtigt at promovere sig selv, og derudover at det vigtigt at fange sine kunder, hvor de befinder sig. Henvender du dig derfor til en målgruppe, der befinder sig på nettet, er det essentielt at promovere sig online.

About the author