Tag en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse, hvis du gerne vil gøre din arbejdsplads mere sikker

Kan du godt lide at vide, at du gør en forskel på din arbejdsplads? Og arbejder du indenfor bygge- og anlægsområdekat? Så kan du vælge at tage en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse. Det er en uddannelse, der gør dig i stand til at varetage koordineringen af de både sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på din arbejdsplads.

Det er derfor også en uddannelse, der gør dig i stand til at varetage en betroet stilling, hvor du får et stort medansvar for dine kollegaers sikkerhed og sundhed.

Disse færdigheder opnår du på uddannelsen

Hvis du gerne vil tage en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse, vil du blandt andet lære om:

  • De relevante regelsæt
  • Arbejdsgange
  • Forretningsgange
  • Kommunikationsveje
  • Beslutningsprocesser

Uddannelsen lærer dig altså om, hvordan du opnår de rette kompetencer, så du kan være medvirkende til at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for både dig selv og dine kollegaer. Dette arbejdsmiljø skaber du i samarbejde med de andre aktører på området. Derfor er det også vigtigt med den nødvendige viden om kommunikation og beslutningstagen.

Få vigtige redskaber

Når du har gennemført arbejdsmiljøkoordinator uddannelsen, vil du ikke kun have opnået en større viden. Du vil også modtage redskaber og tjeklister, så du har de nødvendige forudsætninger for at kunne varetage stillingen bedst muligt.

Både redskaberne og tjeklisterne sørger også for, at du kan arbejde systematisk uden at overse vigtige sikkerhedsdetaljer. Derfor handler uddannelsen bestemt heller ikke om udenadslære. Du vil også modtage den rette hjælp efter endt kursus hos Arbejdsmiljøgruppen.

Hvornår skal en arbejdsplads have en arbejdsmiljøkoordinator?

En bygherre er lovmæssigt forpligtet til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, når vedkommende beskæftiger ti eller flere medarbejdere på en given byggeplads.

Hvis der er flere arbejdsgivere på samme byggeplads, og det samlede antal af medarbejdere derfor også overstiger ti, er arbejdsgiverne også forpligtet til at udpege en koordinator.

En uddannelse i at overholde den gældende lovgivning

Med en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse bliver du i stand til at hjælpe din bygherre med at overholde den gældende lovgivning. Derfor kan du altså også hjælpe vedkommende med at undgå både påbud og bøder.

Dette er naturligvis ikke kun dit ansvar. De øvrige aktører skal også gøre en indsats.

Mere om selve uddannelsen

Uddannelsen varer i alt 37 timer. Du er forpligtet til at møde op til samtlige timer, hvis du gerne vil gennemføre uddannelsen og modtage dit kursusbevis.

Hvis du gennemfører en arbejdsmiljøkoordinator uddannelse, er du fritaget fra at gennemgøre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det skyldes, at indholdsstoffet fra det lovpligtige kursus også indgår på koordinatoruddannelsen.

Forudsætninger for at tage uddannelsen

Hvis du gerne vil uddanne dig som arbejdsmiljøkoordinator, skal du allerede have en vis viden om sikkerhed og sundhed på en byggeplads.

Blandt andet forventes det, at du allerede har opbygget en praktisk erfaring med at lede arbejde indenfor bygge- og anlægsbranchen. Ligesådan er der også en forventning om, at du kender til byggeriets forskellige aktører, som du senere skal samarbejde med.

About the author